Úvod

Zveme vás na Velikonoční konferenci Křesťanských sborů, která se uskuteční 2. − 4. dubna 2021. Protože není možné se potkat fyzicky, proběhne konference online formou. Tématem konference je ...abyste rozpoznali, na čem záleží. a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův − podle Filipským 1,10.

Žijeme ve zvláštní době a prožíváme spoustu ztrát, nejistot, strachu, napětí a únavy. A právě i proto chceme skrze Velikonoční konferenci šířit naději, uvědomit si a obnovit pevný základ v Pánu Bohu a povzbudit k životu s Ním.

Program

Každý den nás čeká přibližně 90 minutový program, složený z kázání, písniček, modliteb a svědectví.

Pátek 17:00

Slovo: Meinolf Mellwig, Martin Šimik a David Šupík, připravuje sbor Český Těšín.

Sobota 17:00

Slovo: Juraj Kocmunda, Petr Kucharczyk a Meinolf Mellwig, připravuje sbor Ostrava-Poruba.

Neděle 9.30

Slovo: Tomáš Michalko, Jan Vopalecký a Czeslaw Bassara, připravují sbory na Valašsku (Vsetín, Vizovice, Zlín)


Zoom diskuse
Návod, jak se připojit k následným diskusím pomocí ZOOM

Diskuse

Po každém programu vás také zveme na 45 minut k diskuzím s řečníky a k modlitbám přes videohovory. Tyto diskuze začínají vždy 10 minut po skončení programu.

V pátek a v sobotu tedy přibližně v 18:40 hodin a v neděli okolo 11:10 hodin.

Tyto videohovory proběhnou přes aplikaci Zoom a k účasti nepotřebujete registraci ani placenou verzi. Doporučujeme si aplikaci stáhnout předem, viz návod.

Každý den se můžete připojit k diskuznímu setkání.

Sbírka

K uskutečnění online Velikonoční konference potřebujeme pronajmout prostory, techniku, zaplatit některé cestovní náklady nebo odbornou práci. Rádi bychom tyto náklady uhradili sbírkou.

Svůj dar na náklady Velikonoční konference můžete zaslat na účet 2100188484/2010, var symbol: 500.
(IBAN: CZ66 2010 0000 0021 0018 8484)
Za vaši případnou podporu děkujeme.