Vztah s Kristem

Tento vztah vychází z vyznání vlastních hříchů, pokání a víry, že Kristus za mně osobně zemřel, z přijetí odpuštění hříchů, s tím, že takto jsem se stal Božím dítětem (Římanům 8,16), dostal jsem Ducha svatého (Efezským 1,13) a jsem povolán, abych podle toho žil (Efezským 4,1).