Kdo jsme

 

Kalendář akcí

 

Biblické vzdělávání

 

Sloužícím bratřím

 

Starším bratřím

 

Konference

 

Mládež

 

Rekreace

 

Lidé

 

Publikace

 

Zahraničí

 
 

Vaše příspěvky


NAVRCHOLU.cz

Domů      Sbory      Odkazy...      Galerie      Kontakt     
Křesťanské sbory - banner v záhlaví

Barva záhlaví a levého sloupce může být jiná...

Financování sborů

Křesťanské sbory nepobírají žádné příspěvky nebo dotace od státu. Nemají tedy duchovní placené státem ani nedostávají od státu podporu na svou činnost (čímž jsou jednou z mála výjimek mezi ostatními registrovanými církvemi.)

Naprostá většina těch, kdo ve pracují sborech, kdo kážou, různým způsobem se starají o sbory, má své občanské zaměstnání a tuto práci pro sbory vykonává zdarma. Zaměstnavatelem některých takových pracovníků je křesťanská organizace, která je bezplatně uvolňuje pro práci ve sborech.

Mezi těmito pracovníky je několik takových, které si sbory platí samy z vlastních prostředků (sbírek, darů od jednotlivců apod.)

Jaromír Andrýsek a Petr Húšť jsou financování z darů, kterými jednotlivci a sbory přispívají cíleně na tento účel. Náplní práce těchto bratří je služba všem sborům, vyučování a práce s mládeží.

Zdroje

Zdrojem financování jsou dobrovolné dary věřících. Každou neděli probíhají v jednotlivých sborech sbírky. Dalšími zdroji jsou jmenovité dary jednotlivců či organizací, na které sbor vystaví potvrzení pro snížení daně dle zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění.

Výdaje

Z těchto prostředků si sbory hradí provozní náklady, přispívají na misijní činnost, dobročinnou činnost, v některých případech náklady na mzdy pracovníka svého sboru. O konkrétním využití prostředků rozhodují starší každého sboru samostatně.

Každý sbor (má své IČ) vede o svém financování účetnictví a zodpovídá za ně před Bohem, před věřícími sboru i před příslušným finančním úřadem.

Společné finance

Sbory i jednotliví věřící zasílají dobrovolné příspěvky na provozní fond, který je společný pro všechny sbory. V řadě případů jsou tyto příspěvky pravidelné, podle toho, jak jednotliví přispívatelé sami přislíbili. Fond spravuje Mezisborová rada. Z něj jsou financovány výdaje na provoz sborů (cestovné zástupců, poštovné, internet apod.).


Pokud máte nějaký konstruktivní příspěvek k tématu financování, sborů, můžete ho vyjádřit zde.

Pro
ochotné dárce
do společného provozního fondu Křesťanských sborů:


Číslo účtu:
1342215399/0800

(Česká spořitelna)

Účely platby:


J. Andrýsek:

v.s.: 6101


P. Húšť:

v.s.: 6102


Jestliže potřebujete potvrzení o daru, sdělte nám údaje o své osobě a platbě. Děkujeme.


    Domů